یادگرفتن علوم کلاسیک از دید وهابیت :: بین بلاگ
۲۴ام اسفند ۱۳۹۶ بلاگی


تدریس رشته های تحصیلی ، شیمی ، فیزیک ، هندسه ، معماری ، نجوم وجغرافیا را برای دختران مجاز نیست.
بن باز مفتی وهابی طی فتوایی عجیب ومسخره تدریس رشته های تحصیلی ، شیمی ، فیزیک ، هندسه ، معماری ، نجوم وجغرافیا را برای دختران مجاز نمی داند. 
متن سوال وجواب:

س: هل یجوز للفتاة أن تدرس فی بعض تخصصات العلوم الطبیعیة مثل الکیمیاء والفیزیاء وغیرها؟
ترجمه :
سوال : آیا تدریس بعضی علوم طبیعی، مثل شیمی وفیزیک  و غیره برای دختران جایز است؟
ج: لیس للمرأة التخصص فیما لیس من شأنها، وأمامها الکثیر من المجالات التی تتناسب معها مثل الدراسات الإسلامیة وقواعد اللغة العربیة، أما تخصصات الکیمیاء والهندسة والعمارة والفلک والجغرافیا فلا تناسبها، وینبغی أن تختار ما ینفعها وینفع مجتمعها، کما أن الرجال یعدون لها ما یخصها مثل الطب النسائی والولادة وغیرها.
جواب: برای دختران اموزش چیزهایی که در شأنشان نیست، جایز نیست. در حالی که می‌توانند به درسهای اسلامی وادبیات عرب بپردازند . اما آموختن شیمی و هندسه ومعماری ونجوم و جغرافیا برای آنها مناسب نیست ونبایستی این دروس را انتخاب کنند .آن‌چنان که مردان نبایستی طبابت زنان وزایمان آنها را به عهده بگیرند.
قابل توجه :
 این شیخ وهابی آن‌گونه که چشم ظاهرش نابینا بود، چشم دلش هم کور بود ومتوجه نبود که طبابت مردها برای زنان هیچ ربطی به آموختن علوم طبیعی چون نجوم ومعماری وشیمی وفیزیک برای زنان ندارد؟


مطالب پیشنهادی