لفظ وفات در تقویم برای حضرت زهرا س :: بین بلاگ
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ بلاگی

به باب مطلب دقت کنید،نوشته باب وفات حضرت علی
سوال اینجاست مگر شما سنی ها نمی گید حضرت علی شهید شده پس چرا اینجا گفتید فوت کرده؟حال اگرشیعه لفظ وفات رادر تقویم برای حضرت زهرا س بکار ببرد ایرادی داره 

https://t.me/menhajol_beda/12277


مطالب پیشنهادی