عایشه: خوردن موش حلال است!!! :: بین بلاگ
۱۷ام آذر ۱۳۹۶ بلاگی


 
 وقالت عائشة فی الفأرة : ما هی بحرام وقرأت قل لا أجد فیما أوحی إلی محرما.
 عائشه در باره موش می‌گفت: حرام نیست و سپس این (آیه) را می‌خواند: بگو: «در آنچه بر من وحى شده، هیچ غذاى حرامى نمی یابم».
 الجامع الاحکام القرآن – تفسیر قرطبی، جلد ۹، صفحه ۸۹.
تصویر کتاب:


مطالب پیشنهادی