ذکر رجبعلی خیاط برای خلاصی از نگاه به نامحرم بین بلاگ
۲۷ام آذر ۱۳۹۶ بلاگی

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکری را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند.

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر « یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه » را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند:
«چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی! پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: یا خیر حبیب… ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ها دوست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید…»

Animate Tex از تبیان


مطالب پیشنهادی