جهاد با مخالفان وهابیون :: بین بلاگ
۱۲ام بهمن ۱۳۹۶ بلاگی


در این سال محمد بن عبد الوهاب دستور به جهاد با کسانی که با اهل توحید (وهابیت ) دشمن هستند و هم چنین دستور به سب آن دشمن و سب خانواده آن دشمن می داد
  شیخ عثمان بن عبد الله بن بشر نجدی ، ج ۱ ، ص ۴۵


مطالب پیشنهادی