ابن تیمیه از دید ابن حجر هیثمی :: بین بلاگ
۲ام اسفند ۱۳۹۶ بلاگی


ابن حجر الهیثی المکی  در حاشیه ای که بر کتاب (الایضاح نوشته امام نووی) نوشته اند ودر (مکتبة السلفیه -مدینة المنوره) چاپ شده، در بخش زیارت قبر رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) ضمن اشاره به گمراهی ابن تیمیه به انحرافات ابن تیمیه از دیدگاه امام عز ابن جماعة و امام تقی الدین سبکی نیز اشاره می کنند .

کسی نباید گول انکار ابن تیمیة در مورد سنت بودن زیارت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) را بخورد ، زیرا او بنده ای است که خداوند او را گمراه کرده است ، همان‌گونه که عز ابن جماعه گفته است ودر رد ّبر او(ابن تیمیه)تقی الدین سبکی در کتاب مستقلی سخن را کاملا گفته است.واین سخنان او در حق رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) چیز عجیبی نیست چرا که او در حق خداوند تعالی سخنان ظالمان ودشمنان خداوند را گفته است از جمله اینکه گفته است، خداوند جهت و دست و پا و چشم و جز اینها داردو از این سخنان قبیح و شنیع زیاد گفته است .
ولا یغتر بانکار ابن تیمیة لسنّ زیارته (صلی الله علیه وسلم) فانّه عبد اضلّه الله کما قال عز بن جماعة واطال فی الردّ علیه التقی السبکی فی تصنیف مستقل ، و وقوعه فی حق رسول الله (صلی الله علیه وسلم)لیس بعجیب فإنه وقع فی حق الله سبحانه و تعالی ؛ما یقول الظالمون والجاحدون علواً کبیراً ، فنسب الیه العظائم کقوله ان الله تعالی جهة ویداً ورجلاً وعیناً وغیر ذلک من القبائح الشنیعة.
حاشیة العلامة ابن حجر الهیتمی على شرح الإیضاح فی مناسک الحج للإمام النووی – ص ۴۸۹ – ناشر: المکتبه السلفیة المدینة المنورة.
تصویر کتاب:


مطالب پیشنهادی