آیا میدانستید علمای اهل سنت در رد یکدیگر کتاب نوشته اند. :: بین بلاگ
۱۶ام اسفند ۱۳۹۶ بلاگی

آیا میدانستید علمای اهل سنت در رد یکدیگر کتاب نوشته اند.
یعنی مدیونی اگر قبول نکنی در مذهب عمریه اتحاد حرف اولو میزنه.
مبارز ه بین :
سبکی از اهل سنت
شیخ الکذاب ابن تیمیه از وهابیت
 


https://t.me/menhajol_beda/12216


مطالب پیشنهادی